Personvernerklæring

Personvernerklæring

Oppdatert dato:02.10.2022

1) Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for Fotocare og forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Fotocare, ved dagligleder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven §19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Fotocare sitt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

2) Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være for eksempel navn, adresse, telefon nummer, e-postadresse, IP-adresse eller kjøps- og servicehistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3) Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

a) Opplysninger du selv oppgir til oss

Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, adresse, e-postadresse og mobilnummer. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss angående din servicesak. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester, kjøpshistorikk, nedlastningsverktøy.

b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke produkter du har. Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel antallet eksponeringer, versjon osv. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler når du besvarer SMS eller overslag.

4) Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og, om relevant, for å kunne betale for tjenester. Vi bruker også personopplysninger for å kunne kontakte deg angående din reparasjon, sende overslag og gi beskjed når den er ferdig. Vi vil kunne sende relevant informasjon om tjenester vi leverer gjennom nyhetsbrev.

5) Deling av opplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap. Enkelte leverandører som Canon og Nikon får informasjon fra oss om hvilke produkter vi har utført service på og hvem de tilhører, telefon og e-post blir ikke opplyst slik at de vil ikke kontakte dere med undersøkelser osv. Ved kontroll av garantireparasjon blir kjøpsdokumentasjon overlevert leverandør i de tilfellende de ønsker denne dokumentert. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd.

6) Overføring av personopplysninger til utlandet

a) Innenfor EU/ EØS

Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

b) Utenfor EU/ EØS

Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette innebærer at vi vil innhente samtykke fra deg til å gjennomføre overføringen, eller anvende andre mekanismer for å foreta en lovlig overføring.

7) Administrering av personopplysninger

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på verksted@fotocare.no.

Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du selv endre dette i innstillingene på vår service web eller ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette.

Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene iht personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15.

Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller iht GDPR art 18.

Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på verksted@fotocare.no

8) Sletting av persondata

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til verksted@fotocare.no *Vi forbeholder oss retten til å nekte sletting dersom du står oppført som daglig leder eller kontaktperson for en av våre aktive kunder. **Vi forbeholder oss retten til å nekte sletting dersom du har handlet hos oss som privatperson for mindre enn 5 år siden, regnet etter endt regnskapsår – av regnskapsmessige hensyn.
9) Sikring av persondata

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending. Vi benytter SSL sikkerhetssertifikat på vår nettside og service web slik at data og informasjonen er kryptert.

10) Særlig om markedsføring i e-post og SMS

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i epostene/SMS-ene. Send oss en e-post til verksted@fotocare.no

11) Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

12) Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

13) Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig i Fotocare AS er Aleksander Skrinde.

Epost: aleksander@foto.no

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på verksted@fotocare.no